കവിതകള്‍

JUN 2016
 • പുഴയെ സ്നേഹിച്ച പെൺകുട്ടി
 • മറവി
 • തേവിടിശ്ശി
 • കോമാളി
 • പച്ച
 • ഫോട്ടോ ഗാലറി

 • MAY 2016
 • യാത്രാവസാനം.
 • സൂര്യനെല്ലി
 • ദൂരം

 • FEB 2016
 • കാത്തിരിപ്പ്
 • പ്രണയം
 • വിരഹം

 • SEP 2015
 • അസ്തമയം
 • മൗനം

 • AUG 2015
 • പ്രണയം
 • പ്രണയാന്വേഷണം
 • കളളന്‍

 • JUN 2015
 • മഴ
 • അന്ധത

 • APR 2015
 • എഴുത്ത്
 • യാത്രാവസാനം

 • MAR 2015
 • മരണം ഒരു ഭൂകമ്പമാണ്

 • NOV 2014
 • പുട്ട്ൽ*

 • SEP 2014
 • പാതാളം

 • AUG 2014
 • ഛായ
 • താക്കീത്

 • JUL 2014
 • ഉത്തരമില്ലാചോദ്യങ്ങള്‍
 • ഭൂപടത്തിലെ പാട്
 • പോര്
 • തോക്ക്
 • വാര്‍ത്ത
 • നുണയുടെ നിറം
 • ഒച്ചുകളുടെ തീര്‍ഥാടനം
 • അമ്മ
 • കൂട്ട്
 • ജാഥ

 • JUN 2014
 • രണ്ടു കവിതകൾ
 • പുഴ

 • APR 2013
 • ആഘോഷം
 • സിനാൻ എന്ന വേദന

 • MAR 2013
 • രണ്ടു വയസ്സുള്ള പെണ്‍കുട്ടി ചോദിക്കുന്നത്

 • JUN 2012
 • നഷ്ടം

 • FEB 2012
 • ഉപദേശം
 • ആദാമിന്റെ വാരിയെല്ല്

 • MAY 2011‍
 • മതം
 • മലിനീകരണം
 • കണ്ടല്‍ക്കാട്
 • No comments:

  Post a Comment