Thursday 10 February 2022

കഥായുവത്വം 1 to 100 ലക്കങ്ങളുടെയും fb page മുഴുവൻ ലിങ്കുകളും

 

'#കഥായുവത്വം 2021 സെപ്റ്റംബർ 28 ഒരു വർഷം തികയുന്നു TRIMLINE 3594 NO. 2 POSTER Po KAKER' എന്ന് കാണിക്കുന്ന ടെക്‌സ്‌റ്റ് എന്നതിന്റെ ഒരു ചിത്രമായിരിക്കാം
#കഥായുവത്വം 100 ലക്കങ്ങളുടെയും fb page ലിങ്ക്
കഥായുവത്വം മുഴുവൻ ലിങ്കുകളും
========
കഥകളുടെ കുലപതി
കാരൂര് നീലകണ്ഠപ്പിള്ളയുടെ കഥകളിലൂടെ
==========
*കഥയിലെ പ്രണയപ്രാർത്ഥനകൾ*
ബഹിയയുടെ *ഉരഗപർവം* എന്ന സമാഹാരത്തിലൂടെ
=========
കഥയിലൂടെ ആഖ്യാന വൈഭവം
എസ്.ഹരീഷിന്റെ 'അപ്പൻ' എന്ന സമാഹാരത്തിലൂടെ.
==≠====≠=====
കുഞ്ഞുകഥകളിലെ വലിയ ലോകം
റഫീക്ക് മേമുണ്ടയുടെ കുഞ്ഞുകഥകളിലൂടെ.
===========
*പുതുമയുണർത്തുന്ന കഥ*
അമൽരാജ് പാറേമ്മലിന്റെ *'ബ്രണ്ണൻ ശിലാശാസനം'* എന്ന കഥയിലൂടെ
============
*കഥയിലെ പുതുനോട്ടങ്ങളുടെ മറുകര*
ബി മുരളിയുടെ കഥകളിലൂടെ
==============
*പുതിയകാല കഥയിലെ രാഷ്ട്രീയം*
ബീനയുടെ *'സെറാമിക് സിറ്റി'* അജയ്കുമാർ എം ന്റെ *'മിച്ചമൂല്യം'* എന്നീ കഥകളിലൂടെ
==========
*കഥയും ഏകാന്ത ജീവിതവും*
ജയനാരായണന്റെ *'സമയം ഒരു സമസ്യ'* എന്ന കഥയിലൂടെ
ഏവർക്കും കഥായുവത്വത്തിന്റെ നവവത്സരാശംസകൾ. 2021ലേക്ക് സ്വാഗതം 01/01/2021
=======≠≠===
ചോര പൊടിയുന്ന കഥ
ജോർജ് ജോസഫ്.കെയുടെ 'അവൻ മരണയോഗ്യൻ' എന്ന കഥയിലൂടെ.
#കഥായുവത്വം വായിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും പുതുവത്സരാശംസകൾ. 2020യിലെ അവസാന കഥായുവത്വം ആണിത്. ഇതുവരെ സ്നേഹത്തോടെ കൂടെ നിന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി ഇനിയും കൂടെയുണ്ടാവണം.
31/12/2020
===========
*കഥയിലെ മരണഭയം*
പാറപ്പുറത്തിന്റെ *'ഭയം'* എന്ന കഥയിലൂടെ.
============
ഓർമ്മകളെ തിരയുന്ന ആട്
സലീം അയ്യനത്തിന്റെ
'മൂസാട് 'എന്ന കഥയിലൂടെ.
============
*സരസ്വതിയമ്മ എഴുത്തിലെ ധീരത* .
കെ.സരസ്വതിയമ്മയുടെ *'ചോലമരങ്ങൾ'* എന്ന കഥയിലൂടെ.
=======≠======
*കഥയിലെ ബ്രിഗേഡിയർ*
മലയാറ്റൂർ രാമകൃഷ്ണന്റെ *'പീറ്ററുടെ പ്രതികാരം'* എന്ന കഥയിലൂടെ
==============
ധൈഷണിക മരത്തിന്റെ കഥയുടെ ചില്ല
എം. ഗോവിന്ദന്റെ *'സർപ്പം', 'മണിയോർഡർ'* എന്നീ കഥകളിലൂടെ
=============
കഥായുവത്വം 86
കഥയിലെ ജോൺ മാജിക്
ജോൺ എബ്രഹാമിന്റെ 'പ്ലാസിറ്റിക് കണ്ണുളുള്ള അൾസേഷൻ പട്ടി' എന്ന കഥയിലൂടെ
=============
*പുതിയ കാലത്തിലേക്ക് തുറക്കുന്ന കഥകൾ*
അജിത്രിയുടെ *'ഓട്ടോണമസ് പ്രണയം'* എന്ന കഥാ സമാഹാരത്തിലൂടെ
================
*മലയാളത്തിലെ കയ്യടക്കമുള്ള കഥ*
സേതുവിന്റെ *'ദൂത്'* എന്ന കഥയിലൂടെ
====≠≠=====≠======
എരിഞ്ഞു കത്തുന്ന വാക്കുകൾ
രാജലക്ഷ്മിയുടെ കഥകളിലൂടെ
==============
*കഥയുടെ കടൽത്തീരത്ത്*
ഒ.വി.വിജയന്റെ *കടൽത്തീരത്ത്* എന്ന കഥയിലൂടെ.
============+++
പുതുകാല കഥയിലെ ഊർജ്ജം
യുവകഥാകൃത്ത് കെ.എസ്.രതീഷിന്റെ കഥകളിലൂടെ
==========+++=
*പറയാതെ പോയ പ്രണയം*
സിഎൻ. ശ്രീകണ്ഠൻ നായരുടെ *'പിച്ചിപ്പൂ'* എന്ന കഥയിലൂടെ.
==============
*വിസ്മയകഥകളുടെ ഉഷ്ണമേഖല*
*കാക്കനാടൻ കഥകളിലൂടെ*
============++++
*ചിരിയും ചിന്തയും കൂട്ടിയോജിപ്പിക്കുന്ന കഥ*
അക്ബർ കക്കട്ടിലിന്റെ *'പുതിയ വാതിലുകൾ'* എന്ന കഥയിലൂടെ
എന്നും മായാത്ത ഓർമ്മയാണ് കക്കട്ടിൽ മാഷ്.
================
#കഥായുവത്വം 77
#സ്മരണ
കഥയിലെ രാഷ്ട്രീയം അന്നും ഇന്നും പ്രസക്തം
പട്ടത്തുവിള കരുണാകരന്റെ കഥകളിലൂടെ.
================
#കഥായുവത്വം 77
#സ്മരണ
*കഥയിലെ രാഷ്ട്രീയം അന്നും ഇന്നും പ്രസക്തം*
പട്ടത്തുവിള കരുണാകരന്റെ കഥകളിലൂടെ.
================
#കഥായുവത്വം 76
സ്മരണ
*യു.എ. ഖാദർ കഥകളിലെ അമ്മമനസ്സ്*
യു.എ.ഖാദറിന്റെ 'ചാത്തുക്കുട്ടിയുടെ അമ്മ' എന്ന കഥയിലൂടെ
==================
#കഥായുവത്വം 75
കഥയിലെ കാപട്യങ്ങളില്ലാത്ത കാഴ്ചപ്പാടുകൾ
പി.എൻ.വിജയന്റെ 'ശ്വാസകോശത്തിൽ ഒരു ശലഭം' എന്ന കഥാസമാഹാരത്തിലൂടെ
================
#കഥായുവത്വം 74
*പുതുകാല കഥകളിലെ പ്രതീക്ഷകൾ*
സുനു എ.വിയുടെ *അബൂബക്കർ അടപ്രഥമൻ* എന്ന കഥയിലൂടെ
==================
#കഥായുവത്വം 73
*കഥാകൃത്തിനെ തേടി വരുന്ന കഥാപാത്രങ്ങൾ*
ചന്ദ്രമതിയുടെ 'റെയ്ൻഡിയർ' എന്ന കഥാ സമാഹാരത്തിലൂടെ
==================
#കഥായുവത്വം 72
*ചിഹ്നമായപ്പോൾ അഴക് ചോർന്ന പൂവ്*
നിധീഷ്‌.ജിയുടെ *'താമരമുക്ക്'* എന്ന കഥയിലൂടെ
==================
#കഥായുവത്വം 71
*കാരൂരിന്റെ ഉതുപ്പാന്റെ കിണർ*
===================
#കഥായുവത്വം 70
*ദുഃഖസാന്ദ്രമായ ഒരു രാഗം*
ഷാജി ഹനീഫിന്റെ *ആഹിർ ഭൈരവ്* എന്ന കഥാ സമാഹാരത്തിലൂടെ
================
#കഥായുവത്വം 69
*കഥയിലെ എതിരെഴുത്തുകൾ*
അയ്മനം ജോണിന്റെ *'ഇതര ചരാചരങ്ങളുടെ ചരിത്രപുസ്തകം'* എന്ന കഥാ സമാഹാരത്തിലൂടെ
======≠============
#കഥായുവത്വം 68
ശ്വാസകോശം ചുരുങ്ങിപ്പോകുമ്പോൾ
(പുതിയ കാലകഥകൾ)
സുദീപ് ഡി ജോർജിന്റെ 'ആര്യാനം വെയ്ജ', എന്ന കഥയിലൂടെ.
=================;
#കഥായുവത്വം 67
*കഥയുടെ ജൈവമനുഷ്യൻ*
*പി.സുരേന്ദ്രന്റെ കഥകളിലൂടെ*
=====================
#കഥായുവത്വം 66
*ജീവിതത്തിന്റെ അതിർത്തികൾ താണ്ടിയ കഥകൾ*
*അബു ഇരിങ്ങാട്ടിരി* യുടെ കഥകളിലൂടെ
======================
#കഥായുവത്വം 65
*ഉള്ള് നിറയും കഥകൾ*
സി.വി.ബാലകൃഷ്ണന്റെ കഥകളിലൂടെ
=======================
#കഥായുവത്വം 64
#സ്മരണ
മുണ്ടൂര് കൃഷ്ണന്കുട്ടി:
നാം മറക്കാന് പാടില്ലാത്ത കഥാകാരൻ
==================
#കഥായുവത്വം 63
#സ്മരണ
വിപി.ശിവകുമാർ: മലയാളത്തെ അതിശയിപ്പിച്ച കഥാകാരൻ
===========
#കഥായുവത്വം 62
വെറുപ്പിന്റെ വ്യാപാരികൾ
ടിഡി രാമകൃഷ്ണന്റെ കഥയിലൂടെ
========
#കഥായുവത്വം 61
#സ്മരണ
*ചേറപ്പായി കഥകളുടെ ചേല്*
(ഐപ്പ് പാറമേലിന്റെ ചേറപ്പായി കഥകളിലൂടെ)
================
#കഥായുവത്വം 60
എസ്‌.കെ പൊറ്റെക്കാടിന്റെ കഥകളുടെ സൗന്ദര്യം
=================
#കഥായുവത്വം 59
#സ്മരണ
*ടിആർ - പ്രതിഭയുടെ വിശ്വരൂപം*
============
#കഥായുവത്വം 58
*പോസ്റ്റ്മാൻ*
ബെന്യാമിന്റെ ഈ കഥയിലൂടെ
===============
#കഥായുവത്വം 57
*അളവുകോൽ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ*
പോഞ്ഞിക്കര റാഫിയുടെ *"ഫൂട്ട്റൂൾ "* എന്ന നീണ്ടകഥയിലൂടെ.
================
#കഥായുവത്വം 56
#സ്മരണ
*കൊച്ചുബാവ ഒരു മായാത്ത ഓർമ്മ*
ഇന്നത്തെ കഥായുവത്വത്തിൽ ടിവി കൊച്ചുബാവയുടെ സ്മരണയാണ്
==============
#കഥായുവത്വം 55
വെള്ളാരംകണ്ണുള്ള ഗോൾഡ്ഫിഷ്
ഇത്തവണ കഥായുവത്വത്തിൽ യുവ എഴുത്തുകാരി ഫർസാന അലിയുടെ 'വെള്ളാരംകണ്ണുള്ള ഗോൾഡ്ഫിഷ്' എന്ന കഥയിലൂടെ
====++++++++=====+++
#കഥായുവത്വം 54
*ഈ ആസുരകാലത്ത് വീണ്ടും വായിക്കേണ്ട കഥകൾ.
(പ്രശസ്ത ഉറുദു ഹിന്ദി സാഹിത്യകാരൻ സാദത് ഹസൻ മൻതോ യുടെ കഥകളിലൂടെ
==============+
#കഥായുവത്വം 53
ഓർമ്മകളുടെ നനവുള്ള കഥകൾ*
അഹ്മദ് മുഈനുദ്ദീന്റെ *ഒടുവിൽ ബാക്കിയാകുന്നത്* എന്ന കഥാ സമാഹാരത്തിലൂടെ
===============
#കഥായുവത്വം 52
#സ്മരണ
ചരിത്രബോധത്തിന്റെ മൂന്നാംകണ്ണാകുന്ന കഥകൾ
എം.സുകുമാരന്റെ കഥകളിലൂടെ.
========++++
#കഥായുവത്വം 51
#സ്മരണ
വെള്ളപ്പൊക്കത്തിലെ മനുഷ്യനേക്കാള് മനുഷ്യത്വമുള്ള പട്ടി
തകഴിയുടെ 'വെള്ളപൊക്കത്തിൽ' എന്ന കഥയിലൂടെ
≠==================
#കഥായുവത്വം 50th ദിനം
*റിയലിസത്തിലെ ദാർശനികത*
(മോപ്പസാങ്ങിന്റെ *അന്ധർ The Blind), തടവുകാർ (The Prisoners) ചെന്നായ (The Wolf), എന്നീ മൂന്നു കഥകളിലൂടെ)
=========
49 #കഥായുവത്വം
#സ്മരണ
ഗോത്രപാരമ്പര്യത്തിന്റെ വേരുകളാകുന്ന കഥകൾ
ടികെസി വടുതലയുടെ കഥകളിലൂടെ
==============+
48 #കഥായുവത്വം
മൂന്ന് ലോക കഥകൾ
*റിയുനോസുകെ അകുതഗാവയുടെ (In a Grove) ഒരു കാട്ടിൽ, ഫ്രാങ്ക് ആർ സ്റ്റോക്ക്ടണിന്റെ ദി ലേഡി ഓർ ദി ടൈഗർ" ലിയോ ടോൾസ്റ്റോയിയുടെ ദി ത്രീ ഹെർമിറ്റ്സ്* എന്നീ 3 ലോക കഥകൾ.
==≠==============
47 #കഥായുവത്വം
#സ്മരണ
*യുപി ജയരാജിന്റെ കഥകളിലൂടെ*
======--------=========
46 #കഥായുവത്വം
മാനവികതയുടെ കഥ: ജീവിതത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥത്തിൽനിന്ന് എഴുതിയത്
ഉക്രേനിയൻ എഴുത്തുകാരൻ മിഖയലോ കൊട്സുബിൻസ്കിയുടെ Mykhailo Kotsiubynsky ഒരു കഥയിലൂടെ
=======;;=====++
45 #കഥായുവത്വം
*കാലത്തോട് സംവദിക്കുന്ന മുകുന്ദൻ കഥകൾ.
fb ലിങ്ക് ഇതാ👇🏾👇🏾
====================
44 #കഥായുവത്വം
*വേദനയോടെ വിടവാങ്ങൽ*
ഈയിടെ നമ്മോടു വിട പറഞ്ഞ കഥാകൃത്ത് ടി.സി.വി.ശന്റെ *'രാത്രി മഴ പെയ്തിറങ്ങുകയാണ്'* എന്ന കഥാസമാഹാരത്തിലൂടെ
≠================
43 #കഥായുവത്വം
കടലോളം പരന്ന കുഞ്ഞുകഥകൾ
പികെ പാറക്കടവിന്റെ കുഞ്ഞുകഥകളിലൂടെ
≠==========================
42 #കഥായുവത്വം
പോലീസിന്റെ മുഖലക്ഷണം
കെപി രാമനുണ്ണിയുടെ 'മുഖ്യലക്ഷണം' എന്ന കഥയിലൂടെ
==================
41 #കഥായുവത്വം
*പൊള്ളുന്ന കഥകളുമായി ഒറ്റക്കങ്ങനെ നടന്നുപോയ കഥാകാരി*
( അഷിതയുടെ കഥകളിലൂടെ)
അഷിതേച്ചിയെ ഓർക്കുമ്പോൾ ഇറ്റിവീഴുന്ന കണ്ണീരുകൂടിയാണ് ഈ അക്ഷരങ്ങൾ "പ്രണാമം"
==================
40 #കഥായുവത്വം
*കഥകളുമായി ഒരേകാകിയുടെ അലച്ചിൽ
(സുറാബിന്റെ *ഒരിടത്ത് ഒരു മരമുണ്ട്* എന്ന കഥാ സമാഹാരത്തിന്റെ വായനാനുഭവം
==================
39 #കഥായുവത്വം
കുന്തിരിക്കത്തിന്റെ മണം പരത്തുന്ന കഥകൾ
ബാബു കുഴിമറ്റത്തിന്റെ കഥകളിലൂടെ
തെരെഞ്ഞെടുത്ത കഥകളുടെ സമാഹാരമായ 'കുന്തിരിക്കത്തിന്റെ മണമുള്ള ദിവസം' വായനാനുഭവം
38 #കഥായുവത്വം
കാലവും ജീവിതവും ഇരമ്പുന്ന കഥകൾ
(എൻ.പ്രഭാകരന്റെ വാഗൺയാത്ര എന്ന സമാഹാരത്തിലൂടെ
ലിങ്ക്
=========
37 #കഥായുവത്വം
വാക്കുകളിൽ വിളക്കു കത്തുന്ന കഥകൾ
ശിഹാബുദ്ദീൻ പൊയ്ത്തുംകടവിന്റെ കഥകളിലൂടെ
ലിങ്ക്
========
36# കഥായുവത്വം
*ജീവിതത്തിന്റെ അപരമുഖങ്ങൾ*
എസ്.എം.ഫാറൂഖിന്റെ *അപരൻ ഒരു കോമാളിയാകുന്നു* എന്ന കഥാ സമാഹാരത്തിലൂടെ
ലിങ്ക്
========
35 #കഥായുവത്വം
*ജീവിതയാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുടെ ഭാവതീവ്രത നിറഞ്ഞ കഥകൾ
(എൻ.പി.ഹാഫിസ്മുഹമ്മദിന്റെ കഥകളിലൂടെ
ലിങ്ക്
=====================
34 #കഥായുവത്വം
മെൽക്വിയാഡിസിന്റെ പ്രളയപുസ്തകം.
(കഥാസമാഹാരം)
ഷീല ടോമി.
ലിങ്ക്
===============
33 #കഥായുവത്വം
*പികെ നാണുവിന്റെ കഥകൾ*
പികെ നാണു* വിന്റെ *'കഥയല്ല'* എന്ന കഥാസമാഹാരത്തിലൂടെ
ലിങ്ക്
===================
32 #കഥായുവത്വം
കഥയിലൂടെ ജീവിതമെന്നു വായിക്കുമ്പോൾ
ഫൈസൽ ബാവ
(ഇ.സന്തോഷ് കുമാറിന്റെ 'ഗാലപ്പഗോസ്' എന്ന കഥാസമാഹാരത്തിലൂടെ)
ലിങ്ക്
==============
31 #കഥായുവത്വം
അത്ഭുത കഥാ പാരമ്പര്യത്തെ തൊടുന്ന എഴുത്ത്
തോമസ് ജോസഫിന്റെന്റെ
'മരണത്തിന്റെ ചതുരംഗം' എന്ന കഥയിലൂടെ...
......
ലിങ്ക്
==============
30 #കഥായുവത്വം
കഥാഭാവനയുടെ വൈവിധ്യമാർന്ന ആവിഷ്കാരരീതി
ഫൈസൽ ബാവ
(പ്രമോദ് രാമന്റെ ‘രതിമാതാവിന്റെ പുത്രൻ’ കഥാ സമാഹാരത്തിലെ കഥകളിലൂടെ)
......
ലിങ്ക്
==============
29 #കഥായുവത്വം
ജീവിതത്തിന്റെ ക്ലേശഭൂഖണ്ഡം കഥയിൽ
സന്തോഷ് ഏച്ചിക്കാനത്തിന്റെ കഥകളിലൂടെ
......
ലിങ്ക്
=============
28#കഥായുവത്വം
#സ്മരണ
പുനത്തിൽ കുഞ്ഞബ്ദുള്ളയുടെ ഓർമ്മ ദിനം
( ഏപ്രിൽ 3, 1940 - ഒക്ടോബർ 27, 2017)
മലമുകളിലെ ധിക്കാരി
ലിങ്ക്
==========================
27 #കഥായുവത്വം
#സ്മരണ
ഇന്ന് കഥായുവത്വത്തിൽ സ്മരണയാണ്.
ഒക്ടോബർ 26നാണ് ടാറ്റാപുരം സുകുമാർ വിട പറഞ്ഞത് (1923 ഒക്ടോബർ 22 – 1988 ഒക്ടോബർ 26))
*വൈവിധ്യമാർന്ന, വൈചിത്ര്യങ്ങളാകുന്ന കഥകൾ*
ടാറ്റാപുരം സുകുമാരന്റെ കഥകളിലൂടെ
fb പേജ് ലിങ്ക് ഇതാ
👇🏾
=============
26 #കഥായുവത്വം
മറുകര തേടുന്ന പുനം കഥകൾ
*ഫൈസൽ ബാവ*
എം.ജി രാധാകൃഷ്ണന്റെ *പുനം കഥകൾ* എന്ന കഥാസമാഹാരത്തിലൂടെ
ലിങ്ക്
============+
25 #കഥായുവത്വം
കഥയിലെ അഗ്നി
(സിതാര.എസിന്റെ അഗ്നി എന്ന കഥയിലൂടെ)
ലിങ്ക്
===================
24 #കഥായുവത്വം
*പടച്ചോന്റെ ചിത്രപ്രദർശനത്തിന്റെ വർത്തമാനം*
(പി.ജിംഷാറിന്റെ പടച്ചോന്റെ ചിത്രപ്രദർശനം എന്ന കഥാസമാഹാരത്തിലൂടെ)
ലിങ്ക്
പ്രണയത്തിന്റെ അപനിർമ്മാണം
*സി. അനൂപി* ന്റെ *പ്രണയത്തിന്റെ അപനിർമ്മാണം* എന്ന കഥയിലൂടെ...
ലിങ്ക്
==============
22 #കഥായുവത്വം
കഥയുടെ പ്രകാശപൂർണമായ മുഖം
(എൻ.ടി ബാലചന്ദ്രന്റെ 'ഒരാൾകൂടി വരാനുണ്ട്' എന്ന കഥാ സമാഹാരത്തിലൂടെ)
ലിങ്ക്
======================
21 #കഥായുവത്വം
കാട്ടൂർക്കടവിലെ കഥാലോകം
ഫൈസൽ ബാവ
(അശോകൻ ചരുവിലിന്റെ കഥകളിലൂടെ)
........
ലിങ്ക്
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
20 #കഥായുവത്വം
പരിചിതജീവിതങ്ങളിലെ കാണാകാഴ്ചകൾ
ഫൈസൽ ബാവ
(എം ഫൈസലിന്റെ
'ദേഹവിരുന്ന്' എന്ന സമാഹാരത്തിൽ ഉള്ള 'ഏലി ഏലി ലമ്മാ ശബക്താനി' എന്ന കഥയിലൂടെ)
ലിങ്ക്
============
19#കഥായുവത്വം
പിരിയൻ ഗോവണിക്കു കീഴിലെ ഒറ്റ ജീവിതങ്ങൾ
വിഎം. ദേവദാസിന്റെ *അവനവൻതുരുത്ത്* എന്ന കഥാസമാഹാരത്തിലൂടെ
ലിങ്ക്
============================
18 #കഥായുവത്വം
മനോജ് ജാതവേദരുടെ രണ്ടു കഥകൾ
(മനോജ് ജാതവേദരുടെ
ഘർ വാപ്പസി, മന്ത്രികനായ മാൻഡ്രേക്ക് എന്നീ രണ്ടു കഥകളിലൂടെ)
ലിങ്ക്
വിലക്കുകൾ ധിക്കരിച്ച ഉൾകരുത്തുള്ള കഥകൾ
(സിഎസ് ചന്ദ്രികയുടെ 'എന്റെ പച്ചക്കരിമ്പേ' എന്ന കഥാസമാഹാരത്തിലൂടെ)
Sculpture by Rémy Donnadieu
ലിങ്ക്.
==========
16.#കഥായുവത്വം
നിശബ്ദതയുടെ വന്യമായ ഇടങ്ങൾ തേടുന്ന കഥകൾ
ഫൈസൽ ബാവ
(അർഷാദ് ബത്തേരിയുടെ കഥകളിലൂടെ)
(Painting 'Women with Cat' by Pablo Picasso)
ലിങ്ക്
===========
15.#കഥായുവത്വം
കപ്പിത്താള്: കഥകളുടെ പുതിയാഖ്യാനം
(ബിജു സിപിയുടെ 'കപ്പിത്താൾ' എന്ന കഥാ സമാഹാരത്തിലൂടെ)
===========
14.#കഥായുവത്വം
പുതിയ കാലത്തിന്റെ അടയാളമാകുന്ന കഥകൾ
(സുസ്മേഷ് ചന്ത്രോത്തിന്റെ *മാലിനീവിധമായ ജീവിതം* എന്ന കഥാ സമാഹാരത്തിലൂടെ)
ലിങ്ക്
===============
13#കഥായുവത്വം
കഥ തേടുന്ന കടലും, കടൽ കടന്ന കഥയും
പുസ്തക പരിചയം കഥയിലെ കടൽ (കഥാസമാഹാരം)
ബഷീർ മേച്ചേരി
ലിങ്ക്
==================
12.#കഥായുവത്വം
(കഥായുവത്വത്തിൽ സിവി ശ്രീരാമൻ സ്മരണ)
*അനുഭവത്തിന്റെ ഊടും പാവും കഥകളിൽ*
(സിവി ശ്രീരാമന്റെ കഥകളും ജീവിതവും)
==================
11 .#കഥായുവത്വം
*പുതിയകാല കഥയിലെ കരിക്കകം ടച്ച്*
(ശ്രീകണ്ഠൻ കരിക്കകത്തിന്റെ *അങ്കണവാടി* എന്ന കഥയിലൂടെ)
ലിങ്ക്
================
10. #കഥായുവത്വം
സുഭാഷ് ചന്ദ്രന്റെ കഥകളുടെ പറുദീസ
(സമാഹാരം: കഥകൾ. സുഭാഷ് ചന്ദ്രൻ
ഡിസി ബുക്സ്, വില 295)
ലിങ്ക്
=============
9.#കഥായുവത്വം
പെൺ യാത്രകളെ കൊത്തിവെച്ച കഥകൾ
(വി എച്ച്‌ നിഷാദിന്റെ ആതിര സൈക്കിൾ എന്ന കഥാസമാഹാരത്തിലൂടെ)
ലിങ്ക്
============+
8.#കഥായുവത്വം
'ഗോൾ-വാൾക്കർ' എന്ന വിനോദ് കൃഷ്ണയുടെ കഥയിലൂടെ
ലിങ്ക്
============
7.#കഥായുവത്വം
പുതുവായനയുടെ ജല ത്രികോണങ്ങൾ
(എ.ജെ മുഹമ്മദ് ഷെഫീറിന്റെ 'ജലത്തിന്റെ ത്രികോണങ്ങൾ' എന്ന കഥാസമാഹാരത്തിലൂടെ)
ലിങ്ക്
================
6 #കഥായുവത്വം
പുതിയ കാലത്തിന്റെ കഥകൾ
(അബിൻ ജോസഫിന്റെ "കല്യാശ്ശേരി തീസിസ് " എന്ന കഥാസമാഹാരത്തിലൂടെ)
ലിങ്ക്
==============
5.
#കഥായുവത്വം പേജിൽ ഒരു സ്മരണയാണ്
കഥ *അവസ്ഥാന്തരങ്ങൾ*
*എൻ മോഹനൻ*. (സമാഹാരം- *നുണയുടെ ക്ഷണികതകൾ തേടി* )
ലിങ്ക്.
===================
4.#കഥായുവത്വം
*കൂസലില്ലാതെ പുതുവഴികൾ വെട്ടുന്ന കഥാകാരൻ*
(അമലിന്റെ *പാതകം വാഴക്കൊലപാതകം* എന്ന കഥാസമാഹാരത്തിന്റെ വായനാനുഭവം)
=====================
3.#കഥായുവത്വം
വാക്കിന്റെ നൃത്തച്ചുവടുകൾ*
(എം.നന്ദകുമാറിന്റെ കഥകളിലൂടെ)
=================
2.
#കഥായുവത്വം
*നമുക്കുനേരെ പിടിച്ച കണ്ണാടികൾ*
(ഫാസിലിന്റെ കഥകളിലൂടെ)
.
===========================
1.
#കഥായുവത്വം
കഥയുടെ യുവത്വം
ഫൈസൽ ബാവ
(മജീദ് സെയ്ദിന്റെ ചോരപ്പോര്, അജിജേഷ് പച്ചാട്ടിന്റെ വേളിക്കുന്ന് ടാസ്ക്, അനിൽ ദേവസ്സിയുടെ കളമെഴുത്ത് എന്നീ മൂന്നു കഥകളിലൂടെ)

No comments:

Post a Comment