Thursday, 10 July 2014

നുണയുടെ നിറം

കവിത


ഗീബല്സേ 
നീ പഠിപ്പിച്ച 
പാഠം എത്ര വലുതാണ്‌ 
നുണകളുടെ 
സ്തുതി പാടാൻ 
നീ പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ 
ഇത്രയും ഇരുട്ട് 
ഞാൻ പോലും 
പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല.
മനസുകളിലേക്ക്
വിദ്വേഷത്തിന്റെ
അമ്പുകൾ
തൊടുത്തു വിടാൻ
പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ
വിജയം
ഉറപ്പിച്ചു.

മൌനത്തിന്റെ
നിറം നീ മാറ്റിയപോലെ
ജീവന്റെ നിറം
നീ മാറ്റിയപോലെ
മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ
നിറം നീ മാറ്റിയപോലെ
നുണയുടെ നിറം എത്ര പെട്ടെന്നാണ്
നീ മാറ്റിയത്.
നുണ തന്നെ
ഭൂതവും ഭാവിയും വർത്തമാനവും
നുണ തന്നെ ചരിത്രവും
ഗീബൽസ് ഒരു ശരിയാകുന്നു....

(Painting: The Scream by Edvard Munch)

No comments:

Post a Comment